5 ročná záruka

5 ročná záruka na klimatizácie VIVAX

Na všetky klimatizačné zariadenia, okrem mobilných prenosných klimatizácií je poskytovaná 5 ročná záručná doba, pri dodržaní pravidelných servisných prehliadok minimálne 1 x ročne. Servis musí byť vykonávaný partnerom VIVAX, alebo musí byť certifikovaným odborníkom pre nakladanie s F-Plynmi zo Slovenského zväzu chladiacej a klimatizačnej techniky.

V prípade nedodržania pravidelných servisných prehliadok, alebo vynechanie jedného ročného obdobia, je záruka skrátená na 3 roky odo dňa montáže klimatizačného zariadenia.

Ako to funguje?

Odporúčame servisné prehliadky dohodnúť priamo s inštalatérom, ktorý klimatizáciu inštaloval, pretože pozná jej „rodokmeň“, má znalosť v prípade porúch alebo chýb na zariadení, pozná detaily montáže. Ak by ste ale inštalatéra, ktorý by klimatizáciu vyservisoval, nemali, kontaktujte nás a my vám klimatizáciu odservisujeme, alebo vám dohodneme oblastného servisného technika.

Servisný technik po vykonaní servisu spíše servisný protokol a kópiu servisného protokolu vám odovzdá. V prípade reklamácie bude tento servisný protokol použitý, ako dôkaz o vykonaní servisnej kontroly.

Čo sa pri servise vykonáva?

Servisná prehliadka je zameraná, hlavne na údržbu zariadenia, tak aby jeho funkčnosť bola čo najdlhšia. Odstraňujú sa prípadne nedostatky na montáži, alebo zariadení, ktoré počas montáže neboli zjavné, dezinfikuje a čistí sa výparník a kondenzátor zariadenia, doťahujú sa spoje elektrické a spoje na chladivovej sústave. Vykonáva sa kontrola úniku chladiva a celkový stav zariadenia, vrátane premerania tlakov zariadenia. Každý servisný technik má však iný postup vykonávania servisnej prehliadky, preto sa môže servisná prehliadka líšiť od uvedených úkonov.